Voorwaarden

Lees deze boekingsvoorwaarden aandachtig door, want het zijn de enige voorwaarden van het contract tussen jou en Steve Coster Fitness voor alle boekingen.

Een 'boeking' verwijst naar elke bevestigde factuur of reservering die via e-mail is verzonden.
1. Uw reservering

1a. Prijzen
- Alle vermelde prijzen zijn per persoon en in euro's tenzij anders vermeld.
- We behouden ons het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen of aan te passen voordat je hebt geboekt.
- Zodra je boeking is gemaakt en we de betaling van jezelf hebben ontvangen, zijn de prijzen gegarandeerd en veranderen ze niet, tenzij er een wijziging wordt aangebracht.

1b. Deposito's en betalingen
- Aanbetalingen worden niet gerestitueerd en kunnen niet worden overgedragen.
- Je aanbetaling is een garantie voor de aangegeven prijs, tenzij er wijzigingen worden aangebracht in je boeking.
- Je boeking is pas bevestigd als je per e-mail een bevestiging hebt ontvangen van Steve Coster Fitness.
- Volledige betaling moet voor alle boekingen uiterlijk 3 weken voor vertrek zijn ontvangen.
- Als de volledige betaling niet ontvangen is op de vervaldatum, behouden we ons het recht voor om je boeking te annuleren tegen verlies van aanbetaling.

1c. Wijzigingen
- Wijzigingen in een boeking zijn mogelijk buiten 8 weken voor vertrek, maar kunnen niet worden gegarandeerd.
- Als wijzigingen mogelijk zijn, brengen we wijzigingskosten van 50 euro per persoon in rekening.
- Eventuele extra kosten van de leverancier worden in rekening gebracht.
- Wijzigingen kunnen alleen worden doorgevoerd als de nieuwe data binnen 365 dagen van de oorspronkelijke vertrekdatum vallen.

1d. Annuleringen

- Als je je boeking annuleert, zijn de volgende kosten van toepassing:

Opzegtermijn voor vertrek Annuleringskosten
Meer dan 42 dagen 30% van de totale vakantiekosten of verlies van de aanbetaling
41 tot 29 dagen 75% van totale vakantiekosten
28 tot 15 dagen 90% van totale vakantiekosten
14 dagen 100% van totale vakantiekosten

- Als je niet komt opdagen op een deel van je vakantie zal 100% van de vakantiekosten in rekening worden gebracht.

Als je je boeking annuleert vanwege COVID -19 beperkingen, dan bieden we aan om je vakantie over te boeken naar een nieuwe datum. Er wordt geen restitutie verleend.
- Je annuleringsverklaring moet geschreven en de datum waarop deze wordt ontvangen zal de datum zijn die van toepassing is op de bovenstaande annuleringsvoorwaarden.

2. Wijzigingen aangebracht door Steve Coster Fitness

In het onwaarschijnlijke geval dat we je vakantie aanzienlijk moeten wijzigen of annuleren, kun je kiezen uit een van de volgende opties:

  1. Boek een andere beschikbare vakantie bij ons en betaal of ontvang het prijsverschil.
  2. Je vakantie annuleren met restitutie

3. Reisverzekering

Alle personen onder uw boeking moeten een reisverzekering hebben, aangezien Steve Coster Fitness niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele aansprakelijkheid, verliezen of kosten die u kunt oplopen. Wij raden u ten zeerste aan een uitgebreide reisverzekering af te sluiten die onze polissen dekt voor wijzigingen of annuleringskosten op het moment van boeking.

4. Onze verantwoordelijkheid

Steve Coster Fitness treedt op als boekingsagent of als opdrachtgever namens een accommodatie en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld als u of een persoon onder de boeking lijdt aan ziekte, lichamelijk letsel of overlijden, tenzij veroorzaakt door onze eigen nalatigheid. Wij zorgen ervoor dat de kernelementen van uw vakantie voldoen aan een aanvaardbare standaard zoals beschreven voor de betreffende boeking op het moment van boeken.

5. Uw verantwoordelijkheid

Vergeet niet dat u verantwoordelijk bent voor uw acties en alle leden onder uw boeking. Als het vermoeden bestaat dat een lid van uw gezelschap aanstoot, verdriet, gevaar, schade of ergernis veroorzaakt aan andere gasten, personeel of eigendom, kunnen we uw reservering en vakantie met onmiddellijke ingang beëindigen. Daarna zullen we geen verantwoordelijkheid meer nemen voor een lid van uw groep; ons contract met u zal worden beëindigd en de volledige kosten van de vakantie zullen worden verbeurd zonder enige compensatie of terugbetaling of onkosten die u mogelijk maakt.

Je moet ervoor zorgen dat je een geldig paspoort hebt en aangezien in veel landen de vervaldatum van paspoorten geruime tijd na terugkeer van de vakantie moet liggen, raden we aan dat je paspoort nog 6 maanden na terugkeer geldig is.

6. Problemen en klachten

Als je een klacht hebt terwijl je op vakantie bent, breng deze dan onmiddellijk naar ons toe zodat je de beste kans hebt om je probleem op te lossen; als je dit niet doet, kan het een belemmering zijn voor eventuele claims die je bij terugkomst wilt indienen.

7. Uw vakantie

De lesroosters en de lessen zelf worden gegeven door Steve Coster Fitness, zijn slechts voorbeeldroosters en kunnen variëren.

Boek nu je vakantie!

Boek nu